Hợp Tác Quốc Tế

Hợp Tác Quốc Tế

                                                                                   

JAPAN - PHILIPPIN

Cung cấp rọ và túi lọc bụi cho nhà máy của Yamamoto tại Philippin

                      

           

JAPAN 

Cung cấp dàn con lăn cho tập đoàn Kanematsu tại Nhật Bản

DỰ ÁN THERMO - USA

Cung cấp con lăn cho dự án Thermo của Mỹ tại nhà máy nhiệt điện than Cửa Ông, Mông Dương

DỰ ÁN EBARA – NHẬT BẢN

Cung cấp con lăn và hệ thống lọc bụi cho nhà máy bơm EBARA Nhật Bản tại Việt Nam